Katedra psychologie PF JU

Katedra psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je moderním akademickým pracovištěm zaměřeným na vzdělávání v oblasti psychologie, na realizaci teoretického i aplikovaného psychologického výzkumu a na popularizaci české psychologie a její kultivaci.

Katedra psychologie PF JU zajišťuje od roku 2007 akreditovaný bakalářský studijní program Psychologie. V nové akreditaci z roku 2021 program plně vychází z kurikulárních požadavků evropského certifikátu EuroPsy. Jeho absolventi tak mohou po dokončení dalších částí přípravy požádat o tuto certifikaci. Program je nabízen pouze v režimu prezenčního studia.

Součástí portfolia studijních programů je také doktorský program Pedagogická psychologie. Jedná se o čtyřleté prezenční či kombinované studium, jehož absolventi získávají titul Ph.D. uváděný za jménem.

Katedra spolupracuje s řadou institucí a pracovišť na univerzitní, české i mezinárodní úrovni a realizuje mnoho projektů základního a aplikovaného výzkumu. V těchto projektech se aktivně zapojují naši studenti.

Katedra psychologie zajišťuje také činnost poradny, jejíž cílem je poskytovat kvalitní psychologické a pedagogicko-psychologické služby studentům a zaměstnancům všech fakult JU. Konzultace jsou pro studenty a zaměstnance JU bezplatné, po objednání na stránkách poradny.


Sekretariát
Mgr. Kateřina Kratochvíl Šmajclová
E-mail: ksmajclova@pf.jcu.cz
Telefon: 387 773 233

Vedoucí katedry
doc. PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.
e-mail: dkucera@pf.jcu.cz
Telefon: 387 773 218


Katedra psychologie
Pedagogická fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Dukelská 245/9, 37001 České Budějovice


Webové stránky
Katedra psychologie PF JU
Pedagogická fakulta JU
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích